Boken om ont

Titel: Boken om ont
Författare: Björn Rudman, Sofia Göthe och Tobias Marmheden
Betyg: 🎈🎈🎈🎈🎈 (5/5)
Förlag: Parus Förlag
Utgiven: 2019
Format: Inbunden
Antal sidor: 133
ISBN: 9789198528817

Cirka 1,5 miljoner människor i Sverige har svår värk. Är du en av dem? Eller lever du tillsammans med en partner som har ont?

Att leva med smärta förändrar livet. Vi vill att du som läsare ska få förståelse för kroppens reaktioner vid smärta och stress. Vi vill berätta för dig om smärtlindringens olika delar och vad du kan göra själv för att underlätta din situation. Vi ser människan bakom smärtan – vi ser dig.

Boken om Ont är skriven av författare:

Björn Rudman – Rehab- och träningsentreprenör med många års erfarenhet som professionell tränare.

Sofia Göthe – Specialistläkare inom allmänmedicin med intresse för idrottsmedicin, smärta och stress.

Tobias Marmheden – Leg. fysioterapeut med erfarenhet inom smärt- och stressrehabilitering.

Egna reflektioner
En riktigt bra handbok när det gäller att lära sig hantera sin egen, eller anhörigs, smärta. Den är lätt att läsa och har en bra sammanfattning efter varje kapitel. boken tar upp olika sorters smärta, psykisk ohälsa, medicinering och nedtrappning av densamma. Man får även många tips på hur du kan lindra din smärta utan medicin.

Jag kan varmt rekommendera denna bok till alla som känner sig stressade och/eller har ont. Den är även riktigt bra om du har en anhörig som lider av smärta.

Sagt om boken:
”…Texten är överskådlig och lättläst, med enkla rekommendationer som de flesta kan försöka följa. Stegvisa övningar för ökad kroppskännedom och medveten närvaro beskrivs. Det förmedlas även råd om hur nedtrappning av smärtstillande läkemedel kan genomföras. Inte minst handlar boken om hur livet med smärta kan hanteras bättre… Rekommenderas för alla som lever med egen eller anhörigs smärta, vilket gör den angelägen för en bred läsekrets.” Lektör Motzi Ekflöf, BTJ-häfte nr 18, 2019.

”…Tycker boken är väldigt genomtänkt och bra skriven. Texten är luftig och lätt att ta sig igenom, vilket gör den möjlig att läsa även om man har begränsat med energi… Framförallt gillar jag hur pedagogiskt skriven den är. 4/5 i betyg.” @littratur Instagram.

”…En väl genomarbetad bok som är lätt att läsa och ta in. Här finns något för alla! 4/5 i betyg.” @boktyckaren Instagram.

”…Bra fakta blandas med riktiga erfarenheter… Enkel lättläst och igenkännande. 5/5.” Linda Molarin dipl. livsstilsrådgivare och stresscoach. @stresslindra Instagram.

”…Att boken även ger ett avsnitt till anhöriga är fantastiskt. Det är viktigt för de anhöriga att bli sedda men också få förståelse för vad som händer i ditt liv med kronisk smärta… Jag kan varmt rekommendera denna bok till alla, ont eller inte ont!” @frufibro Instagram

Boken om Ont ger bra och utförlig information om smärta och de mekanismer som vidmakthåller den. Den personliga utgångspunkten i medförfattarens egna erfarenheter ger extra tyngd. Boken kan användas på egen hand av patienter men också med handledning av professionen i rehabilitering.” Distriktsläkare Veronica Pahlberg

”Boken är översiktlig men ändå detaljerad och lättläst, med lagom långa kapitel. Innehållet kan appliceras på många av oss i samhället, som lever med långvarig smärta och stressrelaterade symtom vilket inverkar på vår funktionsförmåga och livskraft. Boken ger kunskap och hopp till de drabbade och jag kan konstatera att jag absolut skulle rekommendera detta verk till andra. Inte bara för den som lever med smärtan, utan också för olika kategorier av studenter och vårdpersonal, som inom sina yrken möter dessa individer och behöver förstå det holistiska förhållningssättet för framgångsrikt resultat.” Skolläkare Pernilla Fritz.

Boken finns att köpa hos bl.a.
Bokus
Adlibris
Akademibokhandeln